Izobraževanja Jasna

Diplomsko delo:

1. Motivacija in zadovoljstvo z delom 

Magistrsko delo:

1. Mirno reševanje nepremičninskih sporov – okoljska (zelena) mediacija 

Kompetence:

1. Mediatorka s certifikati z različnih področij delovanja;

– v podjetjih (certifikat pridobljen na Zavodu Rakmo), 2011

– v individualnih nesodnih delovnih sporih (certifikat pridobljen na GZS), 2011

– na področju okoljske/zelene mediacije (certifikat pridobljen pri Družbi za mediacijo in reševanje sporov), 2011

2. Končan program usposabljanja in svetovanja »Učinkovita komunikacija« – NLP diploma pri Glotta Nova, 

3. Uspešna prezentacija in vodenje delavnice – Šola retorike

4. Pedagoško-andragoško usposabljanje »tutorska pomoč pri e-študiju« – Evropska pravna fakulteta, 2013

5. Spretnosti in tehnike pogajanj – Zveza delodajalcev Slovenije, 2014

6. SZJ – znanje slovenskega znakovnega jezika

7. EFT – AAMET 1. stopnja

Prostovoljstvo:

1. Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

2. telefon za klic v duševni stiski

3. TOM – telefon za otroke in mladostnike

Članstva:

1. Aktivna članica Društva mediatorjev Slovenije

2. Članica Združenja družinskih in zakonskih terapevtov Slovenije

Članki:

1. Znanstveni članek z naslovom »Mirno reševanje nepremičninskih sporov« objavljen v Vestniku za sodne izvedence in cenilce, 2011

2. Sodelovanje na Zdravstvena.info

Konference:

1. Mednarodna konferenca o alternativnem reševanju sporov, Ljubljana, 2011. 

2. Mednarodna konferenca 4. Dnevi mediacij, 2011 

3. Mednarodna konferenca transformativne mediacije, 2012

4. IV. Mednarodni kongres Zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2013

5. V. Mednarodni kongres Zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2014

6. 5. konferenca o kariernem Coachingu, 2014

Konference – prispevki:

1. Mednarodna konferenca 4. Dnevi mediacij, 2011; »Pripravljenost na mediacijo v slovenskem prostoru«

Pretekle izkušnje:

1. Svetovanje in pomoč pri e-študiju v okviru Evropske pravne fakultete

2. Svetovanje in mediacije na Mladinsko informacijskem centru

Kontakt: 

email: jasna@mediko.si

tel: 040 761 258