Naročanje na fizioterapijo na delovni nalog

  • Paciente naročamo na fizioterapijo na delovni nalog osebno, po pošti ali z dostavo delovnega naloga v nabiralnik. Priporočljive so predhodne informacije o čakalnih dobah.
  • Informacije so na voljo na stacionarnem telefonu, 01 78 84 631, vsak ponedeljek, sredo in petek med 08.30 in 10.30 in vsak torek in četrtek med 12.30 in 14.30 ali po elektronski pošti na naslovu info@fizioterapija-mediko.si.
  • Pooblaščena oseba za čakalni seznam je Blanka Koščak Tivadar, elektronski naslov info@fizioterapija-mediko.si.