Fizioterapija na domu

Včasih je potreben obisk bolnikovega doma. Najpogosteje gre za nevrološke ali travmatološke bolnike, ki sami ne morejo do ambulante. Obravnava na bolnikovem domu je zelo specifična in ima seveda dobre in slabe strani.

Dobro je predvsem to da bolniku ni potrebno iskati, organizirati prevoza, da ne izgublja časa, da je terapija lahko še bolj funkcionalno usmerjena, saj se lahko posamezni cilji prilagajajo dejanskemu stanju,..

Slaba stran je, da doma nimamo vseh včasih prepotrebnih pripomočkov (mize, žog, valjev, bradlje,..), da včasih posameznih vaj zato ne moremo narediti ali pa je izvedba le delno primerna.

Že enourna obravnava tedensko lahko veliko pripomore tudi pri zelo težkih stanjih.

Prednosti

Fizioterapija na domu je lahko prava rešitev!

Morda vas zanima tudi