Fizioterapevt

Fizioterapevt je zdravstveni delavec, ki v vseh fazah zdravstvenega varstva s pomočjo vzgojnih in fizioterapevtskih metod vzdržuje, vzpostavlja ali izboljšuje psihofizične sposobnosti ter zmogljivosti zdravih, motenih v razvoju ali bolnih ljudi.

8. september je svetovni dan fizioterapije in ga praznujemo fizioterapevti po vsem svetu. Na ta dan želimo opozoriti posameznike in družbo, kako pomembna je vloga fizioterapije za ohranjanje in pridobivanje zdravja ter za dobro počutje prebivalstva. Svetovna zveza za fizioterapijo (World Confederation for Physical Therapy) je globalna organizacija, ki je bila ustanovljena 8. septembra 1951 in danes združuje 111 držav sveta ter šteje približno 350.000 članov. Narava dela fizioterapevtov se v svetu razlikuje glede na kulturo in nacionalni sistem zdravstvenega varstva posamezne države, zato je eden glavnih namenov zveze izboljšati in poenotiti kakovost celotne zdravstvene oskrbe s spodbujanjem visokih standardov pri izobraževanju in delu na področju fizioterapije. Dan ustanovitve Svetovne zveze za fizioterapijo praznujemo kot svetovni dan fizioterapevtov.

Društvo fizioterapevtov Slovenije – strokovno združenje je bilo ustanovljeno leta 1954 in je strokovna organizacija, do katere večina slovenskih fizioterapevtov čuti pripadnost. Merila za članstvo v svetovni zvezi je društvo izpolnilo leta 1995. S tem korakom smo pridobili veliko podporo v promociji in vodenju fizioterapije, predvsem doma, pa tudi v svetu. Fizioterapija je zdravstvena stroka, ki ima svoje raziskovalno področje. Izobrazba slovenskih fizioterapevtov je danes večinoma visokošolska strokovna, z možnostjo magistrskega študija iz fizioterapije. Glavna naloga društva je zagotavljati kakovostno, varno in sodobno fizioterapijo ob nenehnem strokovnem izpopolnjevanju.

Fizioterapevti smo pri svojem delu samostojni. Za svoje delo smo etično, strokovno, kazensko in materialno odgovorni. Imamo poglobljeno znanje o fizioterapevtskih postopkih, ki so temeljni del slovenskega zdravstvenega sistema. Naše delo zmanjša stroške in čas zdravljenja ter preprečuje zaplete. Rezultati fizioterapije so merljivi in večinoma objektivni, zato jih je mogoče neodvisno preverjati. Pomembnejši fizioterapevtski metodi sta zdravljenje z gibanjem – kinezioterapija, ki zdravi in preprečuje številne bolezni gibalnega in drugih telesnih sistemov, ter manualna terapija, s katero se odpravljajo specifične težave. Fizioterapevtska obravnava je sestavljena iz fizioterapevtske ocene, načrta, izvajanja in ovrednotenja fizioterapije, ob upoštevanju posameznikovih potreb in želja.

Slovenski fizioterapevti že 65 let skrbimo za prebivalce Slovenije. Pomagamo jim od rojstva, že v porodnišnici, pa do pozne starosti, kar lahko vključuje tudi paliativno oskrbo. To poslanstvo bomo z vso odgovornostjo nadaljevali in si prizadevali ponuditi uporabniku najboljšo fizioterapijo, ob ohranjanju avtonomnosti poklica. Ne glede na dolgo tradicijo poklica v Sloveniji ugotavljamo njegovo slabo prepoznavnost. Prav zato letošnji svetovni dan fizioterapije posvečamo predstavitvi poklica.

Gabrijela Starc

Predsednica Društva fizioterapevtov Slovenije – strokovnega združenja                            Datum: 8. 9. 2015

Fizioterapevt zgibanka

DFS-SZ