Čeljustni sklep

Novičke s Fizioterapije Mediko.

Čeljustni sklep

Pri zdravem človeku se usta odpirajo sinhrono in spodnje čeljusti pri odpiranju ne zamaknemo levo ali desno (ogled pred ogledalom). Funkcija čeljustnega sklepa – temporomandibularnega sklepa (tms) je v tesni povezavi z zgornjim delom vratne hrbtenice in držo. Tako lahko različne nepravilnosti medsebojno kvarno vplivajo, prav tako pa je že daljše odprtje ust lahko vzrok za disfunkcijo sklepa. Tudi sicer ima veliko ljudi slabo okluzijo in posledično težave v ustni votlini.

Med fizioterapevtskim pregledom ocenjujemo aktivno in pasivno gibljivost sklepa kvaliteto in kvantiteto giba.

Seveda sta vedno aktivna oba sklepa, levi in desni čeljustni sklep. Tako kot tudi pri drugih sklepih v našem telesu je poleg normalnega sklepnega gibanja za dobro funkcijo pomembna tudi ustrezna, normalna mišična aktivnost. Slabo in neustrezno zapiranje ust in (pre)pogosto žvečenje ali stiskanje zob zaradi stresnih situacij vodi v povečano mišično napetost žvečnih mišic. Posledično lahko nastanejo spremembe v čeljustnem sklepu in vratni hrbtenici, enako lahko vpliva tudi spremenjen položaj vratne hrbtenice (predvsem kadar je glava preveč naprej) na položaj čeljusti in ugriz. Zaradi stalne, prevelike napetosti posameznih mišic, se aktivirajo še ostale mišice in mišične skupine, ki delujejo kompenzatorno. Hkrati lahko predolg vlek povzroči tudi dislokacijo diska, ki v ekstremnih primerih potrebuje celo artroskopski poseg.

V praksi najpogosteje ugotavljamo preveliko napetost mišic, predvsem zunanje pterigoidne mišice, ki (po)vleče diskus v neustrezen položaj.

Pri ustreznem fizioterapevtskem pregledu sklepa ocenjujemo odprtje ust, usta odpremo za približno tri prste, tudi preveliko odprtje – hipermobilnost ni zaželena. Ocenjujemo tudi gib čeljusti naprej in nazaj in vstran levo in desno (normalno za približno četrtino odprtja ust). Predvsem ocenjujemo simetrija izvedbe giba.

Z ustreznimi merilnimi tehnikami izmerimo in ocenimo kvantiteto in kvaliteto gibanja v čeljustnem sklepu s pomočjo merilnih pripomočkov in palpacije intra in extra oralno in preverimo drsenje v sklepu.

Glede na rezultate uporabimo za sklepno mobilizacijo, relaksacijo ali krepitev mišic – mišično uravnoteženje obeh sklepov in seveda ostalih predelov telesa (podjezičnice, vratu, ramenskega obroča,…) ob souporabi ostalih fizioterapevtskih tehnik.

Nočne opornice, zaradi bruksizma, lahko v nekaterih primerih še poslabšajo stanje v tms, saj povečujejo-stimulirajo napetost žvečnih mišic.

Terapija je individualno prilagojena vsakemu posamezniku. Pri omejitvi obsega giba zaradi sklepa in sklepu pripadajočih tkiv s pomočjo posebnih tehnik (distrakcij in sklepnih drsenj) povečamo gibljivost. Bolnik nato po navodilih izvaja vaje tudi doma.

Kadar je vzrok v mehkih tkivih, mišicah, s pomočjo mišično relaksacijskih tehnik zmanjšamo napetost žvečnih mišic. Bolniku damo navodila za ustrezne terapevtske vaje. Pomagamo si studi z masažo, limfno drenažo, tehnikami napni sproti, kraniosakralno terapijo,…

Priporočljivo je pred večjimi posegi, kjer je tms dalj časa obremenjen, pregledati normalno funkcijo sklepa oziroma vzpostaviti normalno okluzijo in mišično ravnovesje.

Potrebna je ustrezna edukacija za izvajanje vaj doma, pravilni položaj pri spanju (ne enostranskih obremenitev sklepa), kot tudi svetovanje pri prehranjevanju in drži (unilatelarno podpiranje glave, podpiranje glave preko čeljusti). Učinkovita terapija se nanaša tako na terapijo samega sklepa in mišic tms, kot tudi na Hyoid in z njim povezana tkiva in gibanja, dihalnih mišic, mišic ramenskega obroča in vseh ostalih posturalnih mišic. Nasilno-forsirano odpiranje ust ali vadba največkrat povzroči obraten učinek saj se mišice in sklep temu upirata.

Potrebno je sodelovanje z zobozdravniki (da preverijo stanje zob, previsoka plomba, proteza,…) ali ortodontov, otolaringologov in psihologov.

Bolniki dobijo navodila naj uživajo mehko hrano in naj se izogibajo pretiranem odpiranju ust in žvečenju.

Z ustrezno terapijo in ustreznimi vajami doma lahko bolniki normalizirajo ali optimizirajo sklepno gibanje v tms in uravnovesijo mišično aktivnost. Informacije s Fizioterapije Mediko.