• 21 MAJ 18
    Skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR – General Data Protection Regulation) vas obveščamo, da bomo z vsemi vašimi podatki, tako kot do sedaj,  ravnali skrbno, skladno z etičnimi in moralnimi normami in le na podlagi vašega pisnega soglasja.